Publikácie

12.04.2013
Poslať e-mailom - ico Poslať e-mailom Verzia pre tlač - ico Verzia pre tlač

Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra

Tradícia,modernosť a slovenská hudobná kultúra, kniha z roku 1996, ktorá bola habilitačnou prácou N. Hrčkovej na brnenskej Masarykovej univerzite, je spis, aktuálny vlastne dodnes. Muzikologických prác,venovaných nedávnej minulosti niektorej národnej kultúry je vôbec veľmi málo a pokiaĺ ide o slovenskú hudbu, chýbalo generálne zhrnutie väčšieho historického úseku, konkrétne obdobia 1918 – 1948 .Pritom ide o obdobie pre slovenskú hudbu vlastne kľúčové: v tejto dobe získala rozhodujúce impulzy, ustanovila sa do podoby kultúry rozvinutej, profesionalizovanej a inštitucionalizovanej, prešla prvými konfliktami a krízami.Silným motorom diania bol práve konflikt konzervatívnych staromilských štruktúr a ideí s novými, modernejšími ideami a praktikami, ktoré viac zodpovedali zmenám v slovenskej spoločnosti ako súčasti vtedajšej československej kultúrnej scény, a ktoré nadväzovali sebavedomejší dialóg s vtedajšími európskymi umeleckými prúdmi.Hrčková dokázala v svojej práci sledovať tieto peripetie slovenskej hudobnej kultúry veľmi konkrétne, ale zároveň s dôležitým nadhľadom. Práve aj chúlostivú otázku vzťahu rozvinutej hudobnej kultúry českej a krištalizujúcej slovenskej dokázala autorka riešiť veľmi citlivo – bez ideologizmu, bez preceňovania či nadsadzovania, bez zábran priznať zásluhy či naopak chyby na jednej i druhej strane: Tým sa veľmi priaznivo líši od tých autorov a prác, v ktorých sa národná idea a jej vyjadrenie javí ako jediná úloha a kritérium.

Ivan Poledňák, In: Hudobný život 2004/9, s. 6

© Copyright 2013 Naďa Hrčková | www.hrckova.sk | nada@hrckova.sk