Publikácie

10.04.2013
Poslať e-mailom - ico Poslať e-mailom Verzia pre tlač - ico Verzia pre tlač

Slovenskí skladatelia II

Slovenskí skladatelia II (Sociologická sonda) 2001 podáva komplexný obraz o sociálnych a ďalších otázkach života a uplatnenia tvorcov vážnej hudby na slovensku, pričom tieto porovnáva so zahraničnými výskumami a situáciou skladatelov vo vyspelých demokraciách. Na základe tohto porovnania a výsledkov výskumu prináša konkrétne návrhy na opatrenia, ktoré by umožnili skladatelom vážnej hudby na slovensku "normálny život".

© Copyright 2013 Naďa Hrčková | www.hrckova.sk | nada@hrckova.sk