Publikácie

12.04.2013
Poslať e-mailom - ico Poslať e-mailom Verzia pre tlač - ico Verzia pre tlač

Hudobná kritika a hodnotenie

Kniha je systematickým pojednaním o hudobnej kritike ako o určitom type hodnotenia hudby. Obsahuje tri základné kapitoly:
1. Vývoj fenoménu hudobná kritika vo vzťahu k hodnoteniu hudby
2. Vzťh ktirického hodnotenia a vedeckého poznania
3. Kritika a axiológia

V knihe nájdeme teda vývoj fenoménu hudobná kritika od antiky po 20. storočie, vzťah kritiky, muzikológie a hudobnej analýzy, estetky a histórie a v poslednej kapitole rozbor kritického hodnotiacého aktu, kritických súdov, problematiky umeleckej hodnoty v hudbe a funkcií hudobnej kritiky. Kniha bola, napriek jej vzniku ešte začiatkom 80. rokov, čiže v hlbokej totalite, vysoko hodnotená poprednými muzikológmi, predovšetkým prof. Jiřím Fukačom z Masarikovej univerzity v Brne a prof. Vladimírom Karbusickým, českým muzikológom, dlhoročným profesorom na Hudobnovednom inštitúte v Hamburgu.

© Copyright 2013 Naďa Hrčková | www.hrckova.sk | nada@hrckova.sk