Publikácie

11.04.2013
Poslať e-mailom - ico Poslať e-mailom Verzia pre tlač - ico Verzia pre tlač

Dejiny hudby VI. - Hudba 20. storočia 2

Hudba 20. storočia (2) je prvým pokusom o celostné spracovanie problematiky tej časti stredo- a východoeurópskej hudby, ktorá sa označuje termínom "hudba Východu". Je svedectvom o osudoch tvorby a autorov, ktorí prešli traumou komunistických režimov a ich ideológií a nepodľahli im. Ba mnohí z nich získali dnes už svetovú slávu – György Ligeti, Witold Lutosławski, Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Henryk Mikolaj Górecki...

Kniha sa zaoberá viacerými, pre "hudbu Východu" charakteristickými črtami, tematickými okruhmi a hodnotami: slobodou tvorby, zakotvenosťou v tradícii (hudba v hudbe), hudbou a vierou, návratmi k "arché", úctou k pravde a autorskej veľkosti, majstrovskými syntézami.

Ukážky na pripojenom CD umožňujú čitateľovi nadýchnuť sa jedinečnej atmosféry tejto hudby.Recenzia

Stiahnúť: Rozhovor o dejinách hudby v relácií RSTV Ars musica (mp3/75 MB)

© Copyright 2013 Naďa Hrčková | www.hrckova.sk | nada@hrckova.sk