Publikácie

11.04.2013
Poslať e-mailom - ico Poslať e-mailom Verzia pre tlač - ico Verzia pre tlač

Dejiny hudby I. - Európsky stredovek

Autorka 1. dielu európsky stredovek Naďa Hrčková zrozumiteľne, prístupne, ale aj zasvätene a názorne líči bohaté osudy a vývojové línie stredovekej duchovnej i svetskej, jednohlasnej, ale neskôr už i značne sofisitkovanej viachlasnej hudby, až po koniec 13. storočia. Nájdeme tu zaujímavé obrázky dobových prameňov, množstvo notových príkladov, tabuľky vývoja polyfónie, kroniku udalostí, týkajúcich sa hudby, od ukrižovania Ježiša Krista, zoznamy našej i cudzojazyčnej literatúry. Na priloženej CD platni si záujemca môže vypočuť exkluzívne nahrávky tejto hudby, vytvorené mladými bratislavskými kňazmi (Schola cantorum z Bratislavy) a súborom Voci festose len pre túto publikáciu.Stiahnúť: Rozhovor o dejinách hudby v relácií RSTV Ars musica (mp3/75 MB)

© Copyright 2013 Naďa Hrčková | www.hrckova.sk | nada@hrckova.sk