Juraj Beneš (1940 - 2004)

13.04.2013
Poslať e-mailom - ico Poslať e-mailom Verzia pre tlač - ico Verzia pre tlač

Bibliography

Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Význam citátov v Haiku Juraja Beneša. In: Slovenská hudba 37, 2011/2, s. 131–148

ŠTEFKOVÁ, Markéta: O harmónii v hudbe (In memoriam Juraj Beneš). In: Slovenská hudba 37, 2011/2, s. 120–130

GINZERY, Enikö: Prečo práve cimbal? (Juraj Beneš: Haiku). In: Slovenská hudba 37, 2011/2, s. 149–152

HRČKOVÁ, Naďa: An Exclamation of Truth, Babilonian Tower und Belcanto: The Players (after Hamlet) by Juraj Beneš. In: Mediteran – vir glasbe in hrepenenja evropske romantike in moderne = The Mediterranean – source of music and longing of European romanticism and modernism, Ljubljana Festival, Ljubljana 2010, s. 228–234

HRČKOVÁ, Naďa: Last Event.... In: "Melos" a "Étos": včera, dnes, ...zajtra? = "Melos" und "Ethos": gestern, heute, ...morgen?", Hudobné centrum, Bratislava 2009, s. 57–65

HRČKOVÁ, Naďa: Hlas volajícího na poušti, nebo Divný Janko: Juraj Beneš. In: Dějiny hudby VI. Hudba 20. století (2), Euromedia, Praha 2007, s. 438–465

ADAMOV, Norbert: Juraj Beneš – Requiem. Vizitácia očistca. In: Rekviem v súčasnej hudbe, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2006, s. 273–287

HRČKOVÁ, Naďa: Hlas volajúceho na púšti, alebo Divný Janko: Juraj Beneš. In: Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2), Ikar 2006, s. 438–465

HRČKOVÁ, Naďa: Vraždenie neviniatok: Hostina Juraja Beneša. In: Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2), Ikar, Bratislava 2006, s. 147–154

OREMUSOVÁ, Adela: Bach ako istota v časoch neistoty, J. Beneš a J. S. Bach. In: Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2), Ikar, Bratislava 2006, s. 323–334

HRČKOVÁ, Naďa: Ost-Oper vor dem Umbruch: Katastrophe und Warnung. In: Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, Hudobné centrum, Bratislava 2006, s. 30–37

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Die neuste Hamlet-Opernversion. The Players von Juraj Beneš (1994). In: Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, Hudobné centrum, Bratislava 2006, s. 105–109

HRČKOVÁ, Naďa: Politik, Musik und Theater in der Oper von Juraj Beneš Das Festmahl (1980). In: Musicologica Olomucensia VII, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2005, s. 47–57

HRČKOVÁ, Naďa: Einige Bemerkungen zu der Oper „Das Festmahl” (1980) von Juraj Beneš. In: Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku (ed. K. Droba, T. Malecka, K. Szwajgier), Akademia Muzyczna, Kraków 2004, s. 99–107

HRČKOVÁ, Naďa: Niektoré nové aspekty vzťahu hudby a slova v piesňových cykloch Juraja Beneša. In: Slovenskí skladatelia III., Orman, Bratislava 2002, s. 58–74

HRČKOVÁ, Naďa: Reflections of Bach in Contemporary Slovak Music. In: Bach 2000. Music between Virgin Forest and Knowledge Society (ed. J. Fukač), Compostela Group of Universities, Brno 2002, s. 239–245

HRČKOVÁ, Naďa: Hudba, politika a divadlo v opere Juraja Beneša Hostina. In: Slovenskí skladatelia III., Orman, Bratislava 2002, s. 47–58

HRČKOVÁ, Naďa: Vertonung polnischer Poeten in der zeitgenössischen slowakischen Musik. In: Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa (ed. M. Tomaszewski), Akademia Muzyczna, Kraków 2002, s. 145–155

TROJAN, Jan: Opera po roce 1945. In: Dějiny opery, Paseka, Praha-Litomyšl 2001, s. 439–440

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Uvádzanie pôvodnej slovenskej opernej tvorby v rokoch 1949 – 1989. In: Slovenskí skladatelia I./Slowakische Komponisten I., Stimul, Bratislava 2000, s. 219–228

ZVARA, Vladimír: Drei exemplarische Werke der slowakischen Komponisten im 20. Jahrhundert. In: Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, Orman, Bratislava 1998, s. 179–186

ZVARA, Vladimír: Slovenská operná tvorba 20. storočia: na príklade troch diel. In: Slovenská hudba 23, 1997/3–4, s. 253–258

CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945. In: Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 273–341

SMOLÍK, Pavol: Iná koncepcia heroizmu. In: Sovenská hudba 20, 1994/1, s. 44–66

Art Critique and Journalism

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012. Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty. In: Hudobný život 45, 2013/1-2, s. 25

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu. In: Hudobný život 45, 2013/4, s. 3

BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]. In: Hudobný život 45, 2013/4, s. 35

KOLÁŘ, Robert: Juraj Beneš : Going to [recenzia CD]. In: Hudobný život 44, 2012/6, s. 37

BUBNÁŠ, Juraj: Juraj Beneš : Going To [recenzia CD]. In: Slovenská hudba 38, 2012/2, s. 227–228

SEDLÁR, Mário: Slovenská organová hudba [recenzia CD]. In: Hudobný život 43, 2011/7–8, s. 55–56

UNGER, Pavel: The Players – historický počin prvej scény. In: Pravda 2004 (4. 10.), s. 29

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Meditácia na večnú tému vzbury jednotlivca proti pokrytectvu. In: SME 2004 (4. 10.), s. 13

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Hlas volajúceho na púšti. In Divadlo v medzičase, roč. 9, č. 3-4/2004, s. 20-21

MATEJ, Daniel: Za Jurajom Benešom. In: SME 2004 (17. 9.), s. 26

MATEJ, Daniel: Za Jurajom Benešom. In: Hudobný život 36, 2004/10, s. 3

REININGHAUS, Frieder: Annäherung an neue slowakische Musik und Juraj Beneš. In: Bühnen der Stadt Köln / Universität Köln 2002 (7. 5.)

OBIERA, Pedro: Überdosis an Wohlklang. In: Westfälischer Anzeiger 2002 (5. 6.)

MÜLLER, Michael-Georg: Hamlet als Phantom der Oper. In: Westfälische Rundschau 2002 (29. 5.)

SCHREIBER, Ulrich: Spiel ist Spiel, The Players als Puzzle über Shakespeares Hamlet in Kölner Oper. In: Reinische Post 2002 (29. 5.)

MÜLLER, Michael-Georg: Musiktheater – Neues Versuch über Shakespeares Hamlet auf der Opernszene: The Players in Köln. In: Neue Ruhr Zeitung 2002 (29. 5.)

SCHRÖDER, Anette: Grübler mit dem gelben Heftchen. In: Kölnische Rundschau 2002 (28. 5.)

BAUER, Gerhard: Schlag nach bei Shakespeare. Acht Personen zerpflücken Shakespeares „Hamlet“ oder: Vierzig Blicke, Schlaglichter und Attacken auf das Theater – ein Experiment mit Musik. In: Kölner Stadt-Anzeiger 2002 (28. 5.)

KEIM, Stefan: Hamlet halbfett. In: Die Welt 2002 (28. 5.)

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Benešov Hamlet sa volá Hráči. In: Domino fórum 11, 2002 (27. 6.)/26

REININGHAUS, Frieder: Uraufführung Juraj Beneš, The Players. In: Deutschlandfunk 2002 (27. 5.)

REININGHAUS, Frieder: Zur Premiere „The Players“ von Juraj Beneš in Köln. In: Musikforum, Radio Köln 2002 (27. 5.)

SCHREIBER, Ulrich: Das Spiel ist Sache. In: Opernwelt 43, 2002/7

BLAHYNKA, Miloslav: Komunikácia s umením prebúdza zmysel pre skutočnosť. Rozhovor s Jurajom Benešom. In: Javisko 2000/7-8

PETTITT, Stephen: Petrified. In: Opera 1993/2, s. 241

ZAGAR, Peter: Kam sa uberá londýnska opera? Rozhovor s Ch. Baughom, J. Abulafiom a J. Benešom. In: Kultúrny život 1992 (12. 11.)

HICK, Brian: Mecklenburgh Champions Slovakian Opera. In: Musical Opinion 1992, s. 437–438

LÁBSKA, Yvetta: Hudobný svet Juraja Beneša. K päťdesiatinám skladateľa. In: Hudobný život 22, 1990/6, s. 4

TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Umenie má ľudí prebúdzať. In: Nedeľná Pravda 22, 1989/9, s. 6

SZCZEPAŃSKA-MALINOWSKA, Elżbieta: Z nie napisanych recenzji. In: Ruch muzyczny 32, 1988/21 (5. 10.), s. 12–13

JAVORSKÝ, Igor: Slovenská filharmónia. In: Hudobný život 20, 1988/3, s. 3

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Profily a reflexie. Nad dielom Juraja Beneša. In: Hudobný život 18, 1986/9, s. 5

BACHLEDA, Stanislav: Príspevok k rozvoju opery?. In: Smena 1984 (17. 5.)

BLAHO, Jaroslav: Opera ako súčasné divadlo. In: Nové slovo (Nedeľa) 1984/21, s. 3

TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Hostina pri okrúhlom stole. In: Nové slovo (Nedeľa) 1984/15, s. 8

PODRACKÝ, Igor: Juraj Beneš. Profilová platňa. In: Hudobný život 15, 1983/9, s. 5

BLAHO, Jaroslav: Nevydarený experiment a pozoruhodný debut. In: Pravda 1969 (29. 3.)

MURRAY, David. Petrified at the wedding. In Financial Times Weekend, 28.11.1992

HICK, Brian. Mecklenburg Champions Slovakian Opera. In Musicial Opinion, Nov.1992

PAYNE, Tim. Czech mate. In Whats´On, 25.11.1992

HOYLE, Martin. Martin Hoyle meets the „Petrified“. In Londons weekly guide, 25.11.1992

TIMS, Anna. Now that´s not what. I call enterteinment. In The European, 26.11.1992

HAYES, Malcolm. Worth saying and well said. In The Sunday Telegraph, 29.11.1992

STEWART, Andrew. Rock On. Opting out of political correctnes. In Opera now, Nov.1992

MAYCOCK, Robert. Warm blood from a stone. In The Independent, 30.11.1992

R.M. Suppressed, But never silenced. In The Times, 30.11.1992

BLEWITT, David. The Place. Petrified (Juraj Benes). In The Stage, 21.1.1993

WIX, Jonathan. Curtain raiser. In Musical TImes, Jan.1993

BH. Mecklenburgh stage Beneš´ Petrified. In Musical Opinion, Feb.1993

PETTITT, Stephen. Petrified. In Opera, Feb. 1993Personal bibliography

O sonátovosti. Niekoľko poznámok k Beethovenovým klavírnym sonátam. In: Slovenská hudba 37, 2011/2, s. 113–119

O sonátovosti. Niekoľko poznámok k Beethovenovým klavírnym sonátam. In: Tempo 2, 2005/1, s. 6–8

O harmónii (pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie). Hudobné centrum, Bratislava 2003

O jednom združení a štyroch operách. In: Domino fórum 2002/3

O mladej generácii. In: K&K 2000/2

O „recyklovaní“, Johannovi Sebastianovi, (vždy) mladej generácii a o „výročiach“. In: Bulletin festivalu Večery novej hudby 2000

O "etike", o "demokracii" a o samo-cenzor-etičke jedinej. In: Hudobný život 30, 1998/4, s. 2

Über eine einheitliche Theorie des Ganzen. In: Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, Orman, Bratislava 1998, s. 113–117

O Verdim a o tom, ako je to s afektami (alebo existuje vôbec operná postava?). In: Bulletin k opere Ernani, Štátna opera, Banská Bystrica 1998

O Slovkoncerte alebo o zviditeľňovaní Slovenska (o tom ako bol cap záhradníkom). In: SME 1996 (5. 2.)

O niektorých problémoch nášho hudobného života alebo o umieraní (začal Rok slovenskej hudby 1996?). In: SME 4, 49, 1996 (1. 2.)/26, s. 4

O súčasnej opernej tvorbe. In: Teatro 2, 1996/2, s. 25

Va, nave va? Alebo o ISCM, festivale a Slovákoch. In: Literárny týždenník 7, 1994/45, s. 14–15

O strige v polievke. In: Kultúrny život 1992 (7. 5.)

Obsah opery Hostina. In: Javisko (bulletin SND) 13. 4. 1984

© Copyright 2013 Naďa Hrčková | www.hrckova.sk | nada@hrckova.sk